36. Hajós György Matematikaverseny

BME Természettudományi Kar 

A szervező

A BME – küldetésének megfelelően, a tudásipar résztvevőjeként – ismereteket ad át, hosszú távú képességeket fejleszt, új tudást hoz létre, és ezzel a társadalom számára hasznos értéket termel, hozzájárul fejlődéséhez. Az alaptevékenység állami támogatása mellett, a versenyszférával is együttműködve, annak az irányítás területén elért számos eredményét adaptálva az általa művelt szakterületein vezető, nemzetközileg elismert felsőoktatási intézménye. 

A Természettudományi Kar 1998. július 1-jén alakult meg. Korábban a természet- és társadalomtudományi tárgyak oktatásával, kutatásával foglalkozó egységek igen változatos formában léteztek a BME-n. Hosszú ideig egy rektor helyettes által vezetett, ún. Központi Oktatási Egységek keretei között. Mivel ez a szervezeti egység értelemszerűen nem rendelkezett a karokat megillető jogosultságokkal, pl. nem alapíthatott új szakot, az Egyetem 1987-ben létrehozta a Természet- és Társadalomtudományi Kart (TTTK). Az új kar beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Amellett, hogy sikeresen eleget tett a többi kar alapoktatásra vonatkozó elvárásainak, reagált a társadalom által felvetett igényekre új graduális és posztgraduális szakokat is létrehozott. Ezek a szakok azóta is léteznek, bővültek és erősítik az Egyetem „universitas” jellegét, növelik presztízsét. 

A TTK szervezeti egységeiben a szakterületükhöz kapcsolódó kutatás-fejlesztési munka végzése, részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben. A kar – az állami támogatáson felül – hazai és nemzetközi pályázatokkal és szerződésekkel biztosítja a magas színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenység feltételeit. A TTK egységei aktív szerepet vállalnak az interdiszciplináris kutatási feladatok megoldásában és a természettudományok népszerűsítésében.   ElmeMater Tehetségpontunk ugyan csak néhány éve működik a BME Matematika Intézetében, a tehetséggondozás azonban az Intézet megalakulása előtti időkre nyúlik vissza. 

A tehetséggondozás két fő területe: a kar saját matematikus és fizikus hallgatóival, valamint a BME mérnök és gazdaságtudományi szakjaira járó hallgatókkal való kiemelt foglalkozás. A hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, a tehetséggondozó kurzusok, szakkollégiumok működtetése, (esetenként nemzetközi publikációig eljutó) önálló kutatási feladatok szervezése, Tudományos Diákköri munka vezetése segíti a hallgatókat képességeik kibontakoztatásában. 

 A Karnak van nagy múlttal rendelkező, középiskolásokat segítő tehetséggondozó programja is. A Fizikai Intézet 1997-ben hirdette meg először ilyen típusú programját. A projekt célja, a fizika tárgy népszerűsítése a középiskolás diákok körében, a különféle tanulmányi versenyeken résztvevő tehetséges fiatalok felkészítése a mérési feladatok megoldását kívánó fordulókra és az érdeklődés felkeltése a mérnök-fizikus szak iránt. A projekt indításának időszerűségét jelezte a természettudományok iránti érdeklődés folyamatos csökkenése a diákság körében, valamint az a tény, hogy a különféle tanulmányi versenyeken (például a Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, és a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia) az elméleti fordulók mellett mérési feladatokat is meg kell oldaniuk a versenyzőknek. 

A Matematika Intézetnek ugyancsak volt középiskolásokat és középiskolai tanárokat segítő programja, amely több éven át sikeresen működött, az utóbbi években azonban ez a tevékenység kicsit háttérbe szorult, megszűnt a rendszeresség. Felismerve a tehetségtámogatás jelentőségét a 2009/2010-es tanévtől tehetséggondozó műhelyt működtetünk – amely 2010 novembere óta már tehetségpontként funkcionál – , ahol a középiskolában is sikeres, tehetségüket versenyeken bizonyító hallgatókon kívül olyan diákokkal is foglalkozunk, akik oktatóik segítségével, egy kis plusztámogatással képesek szárnyalni. Ilyen hallgató a BME-n nagyon sok van, számukra és a tehetség ígéretek számára elsőéves koruktól a matematika tananyag elmélyítését segítő, az alkalmazásokat bemutató szemináriumokat szervezünk. Bizonyítja ezt a nekik szervezett kurzusok magas hallgatói létszáma (mostanra közel 200 hallgató/ félév), és az a sok-sok apró projektfeladat, amelyeket az elmúlt két félévben valósítottak meg, és amelyek között nem egynek középiskolás gyökerei vannak. 

Látjuk, hogy a képzésünkben résztvevő hallgatók más tárgyakból is jobban teljesítenek, magabiztosabban mozognak az Egyetemen belül.  Igyekszünk a versenyen való megmérettetések mellett diákjaink konferenciákon, nyári iskolákon, work–shopokon való részvételét is biztosítani. Nyertes pályázataink a felmerülő költségek (hallgatók számára szervezett speciális előadások, publikációs költségek) fedezésében is segítenek. Így reményeink szerint még magasabb szakmai tudással, problémamegoldó képességgel felvértezett hallgatókat tudunk képezni, akik képesek korunk mérnöki, társadalmi problémáival sikeresen megbirkózni.